• Стих явор и калина


  Дядо Коледа Зън, зън, зън....
  Кой е вън? Кой е вън?
  Кой ще дойде в този час?
  Дядо Коледа при нас!

  Искам още щом го зърна,
  от сърце да го прегърна,
  че си знам, че си знам -
  той ми носи дар голям.

  Чук, чук, чук...
  Кой е тук? Кой е тук?
  Кой е вече тук засмян?
  Дядо Коледа желан!


  Пухкави снежинки снощи заваляха...

  Пухкави снежинки снощи заваляха,
  ниви и градинки вече побеляха.
  Спят под одеяло семенцата малки,
  а децата чакат весели пързалки.


  Срещу Нова година (Леда Милева)

  Спи, моя палава сестричке,
  спят зайчета, щурци и птички.
  След малко тихо през комина
  ще дойде Новата година.
  И кой каквото си сънува
  наяве тя ще му дарува:
  на катеричката – бадеми,
  на Зайо – моркови големи,
  на тебе – кукла за другарче,
  на мене шарено букварче.
  Спи, някой идва през комина.
  Дали е Новата година?


  Шейната на дядо Коледа (Галина Златина)

  Една вълшебна шейна е спряла във мрака.
  Два елена пръхтят недоволно и чакат.
  Три джуджета от три часа край тах се тревожат.
  Четири пакета забравили в чувала да сложат.
  Пет въжета отвързват и чувала преравят.
  Шест списъка четат и пак проверяват.
  Седем тюленчета им светят с фенери високо.
  Осем бели мечета в снега ровят наоколо.
  Девет телефона звънят ли звънят, не престават.
  Десет пъти питат: "Дядо Коледа защо закъснява?"
  Девет сови отвръщат: "Ало, все така става!".
  Осем мечета намират пакетите в пряспата.
  Седем тюленчета им ръкопляскат.
  Шестте списъка вихрушката ги е отвяла.
  Петте въжета са стегнали здраво чувала.
  Четирите пакета при другите играчки са сложени.
  Трите джуджета вече не са разтревожени.
  Двата елена тропват със златни копита.
  Една шейна с Дядо Коледа към децата полита.

  Лято (Иван Вазов) Лятна жега е настала,
  жарко слънцето ми грей,
  темна гора занемяла,
  лястовичка слабо пей.

  По полето златни ниви
  се люлеят кат море,
  ален пукал горделиви
  в тях окото ще съзре.

  Веч рекичката пресъхва,
  птиците замлъкват там,
  хладен ветрец не полъхва,
  въздухът е пуст и ням.

  Дай ни, боже, от небето
  ситен дъждец да се лей,
  да се прохлади полето
  и птичката да запей!


  Молба (Цветан Ангелов)

  Лято с весели ята,
  дай ни още топли нощи.
  Да прощава есента,
  но не си отивай още.


  Когато децата празнуват… (Лъчезар Станчев) Когато децата празнуват

  Когато се смеят децата,
  в градината цъфват цветята
  и слънцето в китната круша
  се спира да гледа и слуша.

  Когато децата заплачат,
  над къщите спуска се зрачът,
  задухва студеният вятър
  и брули без жалост листата.

  Когато децата мечтаят,
  на сълзите вижда се краят,
  дъги разцъфтяват обилно
  и злото навред е безсилно!

  Когато децата са дружни,
  отстъпват войните ненужни,
  че малките детски ръчички
  за поздрав се вдигат към всички!


  Нека ни целуне Нека ни целуне,
  ласкав Първи юни,
  та да са честити
  в този ден игрите.

  Та да има мама
  радост най-голяма.
  Та да има татко
  син-юнак крилатко.

  Та да има песен
  в тоя ден чудесен -
  ябълката-слънце,
  гълъбчето-зрънце...

  Нека ни целуне
  ласкав първи юни,
  та да са честити
  в този ден игрите.

  На Кирил и Методий (Асен Разцветников) О, учители-творци,
  смели войни и светци,
  ний с цветя, цветя безчет
  китим образа ви свет.

  Чутни Солун ви роди,
  вие бяхте две звезди,
  а над нашата страна
  бе безбродна тъмнина.

  Вий запалихте лъчи,
  вий ни дадохте очи,
  пратихте ни братски зов,
  пратихте ни благослов.

  Слава, слава пеем днес,
  вечна слава вам и чест,
  ние вием днес венци
  вам, о, войни и светци!


  Солунските братя (Георги Авгарски) Азбуката мила
  кой с любов дари ни?
  Кой ни даде сила
  в робските години?

  В нощите тирански
  мрака кой прокуди?
  Кой рода славянски
  с писменост пробуди?

  Кой към светлината
  тръгна да ни води?
  Солунските братя
  Кирил и Методий!


  Св. Кирил и Методий (Константин Величков) Първа книга щом хванах,
  там намерих вашто име,
  колко много аз узнах
  трябва ние да ви чтиме.

  На езика си до днес
  учим, молим се с наслада.
  Всяка слава, всяка чест
  за това на вас се пада.

  Възлюбихте своя род
  и посяхте скъпо семе,
  с неговий се радва плод
  цялото славянско племе.

  Името ни и родът
  от забвенье вий спасихте,
  към просвета в славен път
  вие нази устремихте.

  Вий пръснахте между нас
  светлото ученье ново,
  първи път от ваший глас
  чухме името Христово.

  Зарад вази можем днес,
  свети Кириле, Методий,
  да живеем с гордост, с чест
  между другите народи.

  Дорде трае наш език,
  боговдъхновени братя,
  ваший подвиг свят, велик
  ще се слави на земята.

  Дорде българин един
  още на света живее,
  като благодарен син
  вам с възторг хвалби ще пее.

  Дор ви славим – от беда
  вашта памет ще ни пази.
  Пътеводна вий звезда
  ще сте винаги за нази.


  Кирил и Методий (Стоян Михайловски) Български всеучилищен химн

  "Върви, народе възродени,
  към светла бъднина върви,
  с книжовността, таз сила нова,
  съдбините си ти поднови!

  Върви към мощната Просвета!
  В световните борби върви,
  от длъжност неизменно воден —
  и Бог ще те благослови!

  Напред! Науката е слънце,
  което във душите грей!
  Напред! Народността не пада
  там, дето знаньето живей!

  Безвестен беше ти, безславен!…
  О, влез в Историята веч,
  духовно покори страните,
  които завладя със меч!…"

  Тъй солунските двама братя
  насърчаваха дедите ни…
  О, минало незабравимо,
  о, пресвещени старини!

  България остана вярна
  на достославний тоз завет —
  в тържествуванье и в страданье
  извърши подвизи безчет…

  Да, родината ни години
  пресветли преживя, в беда
  неописуема изпадна,
  но върши дългът се всегда!

  Бе време, писмеността наша
  кога обходи целий мир;
  за все световната просвета
  тя бе неизчерпаем вир;

  бе и тъжовно робско време…
  Тогаз Балканский храбър син
  навеждаше лице под гнета
  на отоманский властелин…

  Но винаги духът народен;
  подпорка търсеше у вас,
  о, мъдреци!… През десет века
  все жив остана ваший глас!

  О, вий, които цяло племе
  извлякохте из мъртвина,
  народен гений възкресихте —
  заспал в глубока тъмнина;

  подвижници за права вярна,
  сеятели на правда, мир,
  апостоли високославни,
  звезди върху Славянски мир,

  бъдете преблагословени,
  о вий, Методий и Кирил,
  отци на българското знанье,
  творци на наший говор мил!

  Нека името ви да живее
  във всенародната любов,
  речта ви мощна нек се помни
  в Славянството во век веков!

  Русе, 1882, априлий 15, [сп. "Мисъл", 1892, кн. IX–X]


  Кирил и Методий (Цани Гинчев) Слава вам, творци велики
  на славянското писмо.
  Вий очите ни разкрихте
  за наука и добро.

  Славим, славим паметта ви,
  братя просветители,
  на славянските народи
  първите учители.

  Имената ви свещени
  векове покриват с чест.
  Ние, всичките славяни,
  с песни ще ви славим днес.


  Букви (Цветан Ангелов)

  Буквите като дечица
  тичат, скачат в надпревара:
  ту се хващат за ръчица,
  ту се крият из буквара.
  Не играйте днес на жмичка,
  мои буквички добри!
  Ще ви събера самичка,
  ще ви преброя дори.
  Зная: всичките сте трийсет!
  К, не крий се!
  М, не крий се!
  Я, елате най-отпред,
  под големия портрет.
  С вас започват имената
  на двамина славни братя.
  КИРИЛ и
  МЕТОДИЙ с вас
  искам да напиша аз.


  Гергьовска песен (Йордан Стубел)

  Хубав Гьорге, цветен Гьорге!
  Кой ти каза, кой ти рече,
  като лани пак да дойдеш?
  Отговаря хубав Гьорге:
  — Мен ми рече ден Великден!
  — Цветен Гьорге, мили Гьорге!
  Скоро бързай да ми дойдеш,
  а по тебе трева, шума.
  По тревата овчарите,
  по овчари сиво стадо.


  Гергьовден (Константин Величков) Ден Гергьовден е. Полята
  вредом се раззеленили.
  После църква на тревата
  ние сме се наредили.

  До нас агънцето блее,
  що нам вчера са купили;
  на дървото тамо пее
  птиче красно песни мили.

  През тревица миризлива
  мама ред по ред на всички
  прясно мляко ни налива
  в малки хубави панички.

  А под ябълката стара
  тате после с нази иде
  и ни тегли на кантара –
  колко тежим, за да види.


  На Гергьовден (Ран Босилек) Батко люлчица направи
  да се люшкаме за здраве.

  Люшкай, люшкай! Аз летя
  ту надолу, ту нагоре.
  Дървесата се въртят,
  нещо вятърко говори.

  Люшкай, люшкай! По-нагоре,
  чак до слънчовите двори!
  Че там златни слънчица
  срещат палави деца,
  златни ябълки им дават,
  с мед и масло ги гощават.

  Люшкай, люшкай! Аз летя
  чак до ведри небеса.
  Мед и масло, и цветя
  и на теб ще донеса!

  Батко люлчица направи
  да се люшкаме за здраве.


  Гергьовден (Цанко Церковски)

  Дойде, дойде Георгьовден,
  с зеленина обдарен.
  Слагай, майко, софрица
  на зелена тревица.
  Давай агне печено,
  на тавица сечено;
  да хапнеме сладичко,
  да тръгнеше раничко
  към ливади зелени
  за божури червени;
  пресни китки ше свием,
  венци ще си извием,
  дома ще ги занесем,
  глави да си накичим.


  На Гергьовден (Цанко Церковски) Зелен, засмян Гергьовден,
  трепкай, птичко, запявай!
  Грей, прижуряй, слънчице,
  листи вържи, ябълко,
  цъфти клони, люляко,
  кичи китки, невясто,
  топи пръстен, девойко,
  стягай конче, юначе,
  коли агне, овчарьо!

  Овчар агне не коли,
  две го моми ядуват,
  два венеца припяват,
  овчар люто задяват:
  "Бре, овчарьо будало,
  защо ти е гегата –
  сведи вита лозица,
  направи ни люлчица,
  от тебе ще е люлката,
  от нас ще е булката."


  Цветен месец (Елин Пелин) Цветен месец, цветен май
  розите разтвори пак;
  и славеите запяха
  във зеления шумак.

  Цветен месец, цветен май
  дари нивите със клас;
  и в гората го прослави
  кукувица с ясен глас.

  Цветен месец, цветен май –
  засиняха висоти,
  стрелнаха се ластовички
  във небесни широти.

  Цветен месец, цветен май
  разцъфтя по целий свят,
  деца весело запяха –
  деца същи цвят до цвят.


  Майска песен (Елин Пелин) Елате по полята,
  елате по горите,
  да чуеме елате
  на месец май песните!

  Елате по горите,
  елате по полята,
  елате да береме
  на месец май цветята!

  От жълтата иглика,
  от синия синчец
  елате да увием
  на месец май венец!

  Под ясната усмивка
  на сини небеса
  елате – нас ни вика
  на месец май гласа!


  Пролетен празник (Елин Пелин) Колко цветя, колко радост
  ни донесе месец май –
  всичко се е обновило
  от един до други край!

  И нивята изкласили
  се люлеят и шумят –
  земеделеца здрависват,
  обещават благодат.

  Рози алени и бели
  във градините цъфтят;
  и ти радват те очите,
  и душата ти красят.

  Празник хубав, празник весел
  пролетта ни нареди –
  украсете си, дечица,
  с рози вашите гърди!


  Майски празник (Елин Пелин) Ей небето се очисти,
  слънце радостно сияй,
  празник пролетта празнува –
  празника на месец май.

  По полето цветя пъстри,
  маргаритки и синчец –
  пролетта плете разкошен,
  разноцветен дар-венец.

  От небето до земята,
  по света – от край до край
  – всичко с песни славослови:
  "Да живее месец май!"

  Чуй, човече, зова весел
  на зелените гори –
  иди, набери си цвете
  и сърце си отвори!


  Майска нощ (Елин Пелин) Чудна, тиха майска нощ,
  пълна с аромат.
  Сред небето се е спрял
  месец млад.

  Майката-земя почива,
  отрупана в цвет,
  а звездичките отгоре
  гледат я с привет.

  Край реките нацъфтели
  гори люляк бял,
  цвят се рони по водите,
  рано прецъфтял.

  В тишината неуморно
  славей вдъхновен
  на мъничките си пее
  за утрешний ден.


  Първи май (Константин Величков) Първи май, първи май!
  Агънцето блее,
  славей птица пее,
  слънцето сияй.

  Първи май, първи май!
  Празник на цветята,
  всекиму душата
  трябва да обай.

  Първи май, първи май!
  Хайде на полето
  с радост на сърцето,
  вкъщи се не май.

  Първи май, първи май!
  Клоне наберете,
  с китки се кичете,
  кой какви желай.

  Първи май, първи май!
  По поле зелено
  със лице засмено
  всеки да играй!


  Иде май (Ран Босилек)

  Сини, сини небеса
  бели, бели дървеса!
  И от китните им клони
  цвят се рони, рони, рони.
  Бръмнали пчели навън
  над разцъфналия трън.
  Пъстрокрили пеперуди
  хвъркат палави и луди.
  Славей глас извил в гората.
  Със тревите и цветята
  вятърът засмян играй.
  Иде, иде весел май!


  Май (Цанко Церковски) Май сега е –
  празник на цветята,
  сладка песен
  чуй се по нивята.

  Води бистри
  тихо лъкатушат,
  сред ливади
  потоци се гушат.

  Овчар свири
  под дебела сянка,
  овци тирнал
  из китна полянка.

  Песента му
  надалеч се носи,
  дето белят
  моми русокоси.

  Май е сега –
  празник на цветята,
  май е празник
  и за нас, децата.


  През май (Цанко Церковски) Буди се, буди,
  детенце, от сън!
  Ставай, погледни
  що е навън!

  Настъпил е май,
  чуден, разцъфтял,
  и светът на рай
  се обърнал цял.

  Слънцето навред
  пръска благодат,
  всякой полски цвет
  пуща аромат.

  Всякой горски връх
  умилно се смей;
  всякой славей пръв,
  всяко птиче пей.

  И дивия лес
  шумоли, живей,
  и потокът чист
  кристално се лей.

  Буди се, буди,
  детенце, от сън!
  ставай, погледни
  чудеса навън!


  Името на май (Чичо Стоян) Месеците зимни, летни
  се събрали на съвет —
  себе си да наименуват,
  та в света да има ред:

  Януари, Февруари,
  Март, четвъртият Април,
  а пък петият, немирник,
  във цветя се цял обвил.
  Та извикали неволно:
  — Хубавец е! — м, м, м!
  Миризмата му: ай, ай, ай!
  И от "м"-то и от "ай"
  съчетали име: Май!


  Май (Чичо Стоян) И в полето, и в гората,
  вред се зеленей,
  а отгоре на липата
  славей сладко пей.

  Сладко пее и нарежда,
  сякаш че ни дума,
  че през май се всичко кити
  с цветове и шума.

  Че през май е всичко радост
  и най-сладка песен —
  и света направи Господ
  да стане чудесен!


  Великденски боички (Ангелина Жекова)

  Помагах на мама
  да шарим яйцата,
  уж тайна голяма,
  но тайна тук няма.
  Какви са яйцата,
  познайте самички -
  остана боята
  по мойте ушички.


  Великден (Веса Паспалеева) Ей, Великден иде,
  пред вратите чака.
  С китка си закичил
  весело калпака.

  Кошчето му пълно
  с яйчица червени,
  с класове зелени.

  Нивите обходил,
  иде от полето,
  от надежди грее
  погледът му светъл.

  Пролет го накичи
  със цветя безбройни,
  с песен го здрависват
  птиченцата пойни.

  Тичайте, дечица,
  порти отворете,
  с яйчице червено
  първи се чукнете!


  Борак яйце (Гео Милев)

  Пълна кошница с яйца -
  шарени, червени,
  сини и зелени.
  Вземайте сега, деца,
  чукайте без страх!
  - Чук! -
  И да видим тук
  кое от тях
  ще излезе най-кораво,
  най-здраво -
  кое ще бъде пръв юнак -
  борак.
  "Аз!" - викна синьото яйце,
  ала в миг се спука:
  с два юмрука
  го пречука
  зеленото яйце.
  Но него пък с един юмрук
  - Чук!-
  Червеното яйце го смачка,
  като играчка...
  Браво!
  Червеното е най-кораво!
  Червеното е пръв юнак,
  борак.


  Великден (Дора Габе) Бият камбани,
  Звън се звъни.
  Боже Исусе,
  Тук погледни!

  Празник е днес,
  Бога хвала!
  Светли Исусе,
  При нас ела!

  В нашите къщи,
  Влажни от дъжд,
  Боже Исусе,
  Влез изведнъж!

  Виж как сме бедни!
  Ала е днес
  Празник небесен
  – Господи, влез!

  Твоят кръст носим
  В пазвата ний.
  Бият камбани,
  Звън се звъни!


  Великден (Дора Габе)

  Чук-чук, яйчице,
  имаш ли си сърчице?
  Знаеш ли какво е то,
  нови дрехи и палто?
  Вижда ли ме целий ден
  как си ходя пременен?
  Чук-чук, яйчице,
  ако имаш сърчице,
  да му кажеш - нека знай:
  днеска цял ден се играй,
  а тез шарени яйца
  са за всичките деца.
  Чук-чук, яйчице,
  със сварено сърчице,
  чуло ли си блага вест:
  Бог Исус възкръсна днес!


  Великден (Драго Попов) Зададе се Великден
  през полята зелените.
  Гледай радост невидена
  по лицата засмените.

  Майки месят краваите,
  моми стягат премяните.
  Щом се мръкне, да знаете,
  ще забият камбаните.

  И ще пеят сред нощите
  песни чудни, нечувани.
  Хайде, палете свещите,
  цели пости сънувани!

  Да посрещнем Великдена
  със яйцата червените;
  с радост чиста невидена -
  във сърцата засмените!


  Великденски помагачи (Елисавета Багряна) Станаха рано децата
  да боядисват яйцата.
  Мама боите размива,
  всекиму в канче налива.

  Любка червената иска,
  Пешко за синята писка.
  Гого се вдига на пръсти,
  жълтата грабна чевръсто.
  Най-подир за Лиляна
  само зелена остана.

  Мама им сложи яйцата
  и посъветва децата:
  — Умни и мирни бъдете,
  дрехите чисти пазете!

  Но щом тя навънка излезе,
  дяволът сякаш че влезе:
  Пешко катурна боята
  право на Любка в полата.
  Тя запищя и с яйцето
  шибна го силно в лицето.

  Гого при тях се завтече,
  но си белята навлече —
  двамата, кой където свари
  нему яда си стовари.

  Бутнаха маси, столове,
  цапаха бузи, носове,
  викна да плаче Лиляна,
  цяло в зелено заляна…

  Мама отвори вратата
  и що да види горката:
  изпотрошени яйцата,
  вапсани цели децата!


  Великденска нощ (Елисавета Багряна) С бял цвят дърветата покрити
  и цъфнали цветя в лехите.

  Полъхва лек и ароматен
  ветрец априлски над земята.

  Нощта е тиха, топла, ясна —
  това е пролетта прекрасна!

  В небето хиляди звездици,
  край храма хиляди свещици.

  И храмът цял блести и свети
  и пълен е с народ несметен.

  Великденска нощ богомолна!
  Душа радостна и волна

  забравя грижи и умора
  и вдига се в небето горе,

  където Бог всеблаг царува
  и всекиму добро дарува,

  и в хор камбанен звън и песен
  кънтят, звънят — Христос възкресе!


  Великден (Иван Вазов) Христос възкръсна!
  Из гроба тъмни
  той мрака пръсна:
  пред нас да съмне.

  Мъжът, детето
  сега се радват,
  играй небето,
  трепери адът.

  Да пейм, дружина!
  Великден днес е!
  Цял свят почина:
  Христос възкресе!


  Великденче (Й. Стубел)

  Великденче цвят люлее,
  Заю-Баю му се смее
  и му дума на закачка,
  че е цвете за играчка:
  - Сестро, кой те боядиса
  и червено те изписа,
  че кога джуджето свари,
  та за присмех те нашари?
  Пък отгоре цвят люлееш
  и се гордо червенееш.
  Не те бива, малко цвете,
  ни за пролет, ни за лете.
  А Великденчето клето,
  нажалено сред полето,
  цвят към слънцето отвори
  и на Заю отговори:
  - На Великден съм родено,
  затова съм най-червено,
  затова ме тъй наричат
  и децата ме обичат!


  Велик ден (Никола Ракитин) Разискрен ден над малкий град
  раздига белите завеси.
  Камбани празнични звънят
  и сякаш ангели вестят:
  Христос възкресе!

  И всеки цвят, и всеки клон
  чело на слънцето поднесе.
  Поле и лес, и небосклон
  се сляха във молитвен стон:
  Христос възкресе!

  Кънти съзвучен благослов
  и дух пробуден се унесе,
  за правда жаден и любов
  във светлий на живота зов:
  Христос възкресе!


  Великденска свещица (Ран Босилек) Свети, свети,
  свещице!
  Закривай я
  ръчице!

  Спри, вятърко,
  спри, не вей
  и пламъка
  не люлей!

  И ти, дъждец,
  не роси -
  свещицата
  не гаси!

  В къщи ще
  занеса
  и на баба
  поднеса:

  - Бабо, Христос возкресе!
  Светла радост донесе!


  Великден

  Червен, червен Великден,
  пъстри яйца в кошница.
  Събирайте се, деца,
  да ви даря по яйце!
  Които от вас превари
  най-пъстрото ще вземе.


  Великденско яйце

  Идва този весел празник,
  шарени яйца донесъл -
  жълти, сини и червени...
  Всичките ли са за мене?
  Ще си избера яйце
  със желязно сърчице,
  със черупка като камък
  и червено като пламък!


  Художник

  Чук! Чук!
  Яйчице,
  нарисувах ти лице
  със странички червени,
  със очички зелени
  и носленце лилаво -
  да ми бъдеш най-здраво!


  Ех, какъв прекрасен ден

  Ех, какъв прекрасен ден,
  градът в слънце озарен -
  бият празнично камбани
  идва батко и ме кани,
  да се чукнем от сърце
  със великденско яйце!


  Христос воскресе! Тревицата поникна.
  Лъх топъл се понесе.
  И всяка птичка викна:
  Христос воскресе!

  Пчелици из простора
  летят и тихо пеят.
  С възторг на всички хора
  очите греят!

  В зелени, нежни мрежи
  се крият храсти, клони.
  И глогът цъфнал, свежи
  листенца рони!

  Природата ликува,
  че празник чуден днес е!
  Сърцето тържествува!
  Христос воскресе!
  То се мъчи, тя нехае
  и със него си играе.


  Възкресение Христово

  Как се смее Слънчо днес,
  праща весели стрелички,
  гледа мъдро, с интерес,
  как се готвят тука всички
  да посрещнат ден Велик –
  Възкресение Христово
  и очакват този миг
  с трепет и надежди нови!


  Песента на синчеца (Иван Вазов) Малко цвете съм в полето,
  аз съм синия синчец,
  любя въздуха, небето,
  кича полския венец.

  Кат небето се синея,
  ако ситно и да съм,
  с мойта хубост хубавея
  всяка нива, слог и хълм.

  Аз съм синчец, аз съм радост,
  бодил по мен не расте,
  аз съм просто, като радост.
  Аз съм мило, кат дете.

  Бог самичък ме посея
  и поля ме да раста,
  на свобода аз живея,
  на простора си цъфтя.

  Малко цвете съм в полето,
  аз съм синия синчец,
  любя въздуха, небето,
  кича полския венец.


  Синеока теменужка

  Синеока теменужке,
  теменужке, мила дружке,
  мъничка си и не знаеш
  колко хубаво ухаеш.
  Теб децата те обичат
  и в косите си те кичат.
  Мъничка си и не знаеш
  колко хубаво ухаеш.
  Аз съм малка теменужка
  на децата мила дружка
  мен дечица откъснете,
  в дар на мама поднесете.


  Цветница (Иван Цанев)

  На дядо — жълти минзухари,
  да си ги има за другари.
  На баба — стръкче от иглика,
  за да са лика и прилика.
  На мама — тези три кокичета,
  че тя си има три момичета.
  Така за всекиго — накратко,
  накрая идва ред на татко.
  Понеже той си няма син —
  ще му е син синчецът син!


  Връбница (Йордан Стубел) Набраха китки зелени
  с росица росна росени,
  набраха млада върбица —
  венци да вият дечица.

  Па всяха къща дариха
  и пътя с шума покриха,
  да бъде чисто пред храма,
  прашинка утре да няма.

  Нали на свята ослица
  Христос ще мине, дечица,
  на клонка жълта и бяла
  затуй е птичка запяла.

  Затуй е роса росила
  и всичко, всичко измила,
  затуй са клони и листи
  от рано ясни и чисти.


  Цветница (Ран Босилек)

  Тя е мъничка царица,
  златокоса, светлолика.
  Сред цветята тя живее,
  на лаленце се люлее,
  в светъл празник рано пее:
  "Хайде, ставайте, дечица!
  И от клончета върбица
  колелца си изплетете,
  на дъсчица ги сложете,
  и в реката ги хвърлете.
  Туй, що тръгне най-напред
  носи най-голям късмет.
  На когото то се случи,
  ще се радва от сърце!
  На Великден ще получи
  най-голямото яйце!"


  Лазарски песни I (Дора Габе) Лазарчице — китчице,
  тропни дважди за мене,
  да ни станат китчици
  двете бузки червени!

  Лазарчице — китчице,
  тропни дважди за кака,
  да й дойдат сватове,
  мама да ги дочака!

  Лазарчице — китчице,
  тропни трижди за мама,
  да ме гледа весело
  като расна голяма!


  Лазарски песни II (Дора Габе)

  Изпрати ме кака
  лазарка да ходя,
  с китчица на чело,
  да съм първа в село,
  с новата премяна,
  да съм все засмяна,
  да пея за всички,
  големи, мънички,
  в кошника да сбирам
  яйчица за дари,
  мама да ги вапса,
  кака да ги шари…


  Лазарска песен (Йордан Стубел) - На Румен Цанев

  Лазар лазарува,
  Лазар весел ходи
  и девойка води.
  Всяка мома пее
  и по-ясно дума
  на трева и шума:

  "Цветница е утре,
  път ни отворете
  между синьо цвете,
  китка да увием
  и венци зелени
  за моми, ергени.

  И във всяка къща
  да цъфти градина,
  явор и калина,
  между тях Гергьовден
  да навърже люлки
  за деца и булки."


  Лазаруване (Петко Р. Славейков)

  Заспало е детенце
  в позлатена люлчица,
  мама му го будеше:
  – Стани, стани, детенце,
  та погледай Лазара,
  какъв иде отдолу –
  бели поли развява,
  с жълти чехли потропва.
  Стани, стани, детенце,
  стани дири Лазара.
  Ходи мома за вода,
  Ой, Лазаре, Лазаре,
  С вита, крива кобилца,
  със ковани ведрици.
  Ходила е, иде си –
  Насреща й Лазара
  шити поли размята,
  бели риди премята.
  Дари, моме, Лазара.
  Ой, Лазаре, Лазаре.


  Ой Лазаре, Лазаре,

  Ой Лазаре, Лазаре,
  тука ни са казали,
  че има мома и момък:
  я момата годете,
  я момъка женете,
  доде е вино червено
  и тая бистра ракия!


  Изгряло е ясно слънце Изгряло е ясно слънце,
  Ой. Лазаре, Лазаре,
  Изгряло е е ясно слънце,
  у Радкини равни двори,
  не е било ясно слънце,
  най била сама Рада,
  с черни очи еленови,
  с бели зъби бисерови,
  с тънка снага самодивска.

  Песента е записана от Мария Калчева-род. на 28. VІІІ. 1926г. в м. Цвеклювци (кметство Тодювци), общ. Елена


  Блаза на момина мама Блаза на момина мама,
  Добро чедо ранила:
  Мама си не засрамила,
  Татко си не посрамила!
  Ранила и отгледала,
  Гледала и отгледала,
  Със шекер ли ú ранила,
  Във сандък ли го ú държала.
  Майка си не засрамила,
  Татка си не зачернила,
  Петлите пели, не пели,
  Момина мама разсмели.
  Аферим момина майко,
  Добро си чедо ранила!

  Източник: Васил Стоин "Народни песни от Средна Северна България ", С. 1931г.


  Лазарска песен

  Кака ме изпрати
  лазарка да ходя.
  С китчица на чело
  да съм първа в село.
  В кошница да сбирам
  яйчица за дари,
  после да ги давам
  на добри другари.


  Април (Елин Пелин)

  Сбогом, бабо
  Марто стара,
  омръзна ни
  с минзухара!
  Ха, иди си,
  почини си!
  Твоят хубав
  син Април
  по е щедър,
  по е мил!
  От усмивка
  цял сияе –
  да се сърди
  той не знае.
  Как любовно
  той поглежда
  към момите
  и с надежда
  ни изпълня
  той душите...
  Цветя сее
  по полята.
  По горите
  пък намята
  нови хубави
  премени;
  тъче листове
  зелени;
  води птички
  да ни пеят,
  та сърцата
  да ни сгреят.


  Април (Елин Пелин) По нивя
  и по ливади
  шета с песен
  Април млади.

  Гори тъмни
  подмладява,
  цвят и листи
  им дарява.

  Птичките му
  песни пеят
  и се радват,
  че живеят.

  А селякът
  работливи,
  посред своите
  буйни ниви.

  Стои с китка
  във ръката –
  гледа с радост
  небесата.


  Пролетна приказка (Елин Пелин) В храсталака кукуряка
  леко глава наклонил
  и пошепнал към земята:
  – Ето го Април, Април!

  И станало тихо, тихо...
  и пръстта полек шупна,
  сладък дъх разля се леко –
  теменужката цъфна.

  Надойдоха със привети
  дрозд и щърк и кукувица,
  и зажужа сладко, сладко
  златокрилата пчелица.


  Сън за пролетта Под снега зелената елхичка
  Спи, увита в своя бял кожух.
  В лед скована, малката рекичка
  песен не разнася в дола глух.
  Вред мълчание обгръща всичко
  сякаш под властта на тайнствен дух!

  Спи елхичката и сън сънува —
  пролет е, и топло слънце грей.
  Минзухар цъфти, и звън се чува.
  Агънце около нея блей.
  Птичка пъстра в клонките лудува —
  хвръкне, кацне, спре се и запей!

  Ех, ти пролет, блян скъп на сърцата!
  С твоя сън и мракът на нощта,
  и на дните тежки теглилата,
  и на злото беднадеждността —
  всичко се понася, че душата
  с вяра чака тебе, пролетта!


  Пролетна забава С гъдулка тръгнало щурче
  на пролетна забава
  и пее с весело гласче
  из китната морава.

  Дочу го бръмбар и с колан
  на кръста си привърза
  голям седефен барабан
  и радостен забърза.

  Комарът с нещо бе зает,
  но щом чу веселбата,
  наду веднага кларинет
  и хукна през тревата.

  А в цъфналия ракитак
  на слънце щъркел дреме.
  Край него жаба кряка: "Кряк,
  какво приятно време!"


  Кокиче

  Аз кокиченце съм бяло
  сред гората разцъфтяло
  идвам с пролет подранила,
  тя е мойта майка мила.
  Имам братче минзухарче,
  кокуряче за другарче,
  срамежлива теменужка
  моя вярна първа дружка.
  Хей, дечица, я станете
  пролет мила посрещнете,
  идва тя с цветя и птички,
  гали клонки и тревички.


  Кокиченце бяло Кокиченце бяло,
  в снежинки е цяло
  с тънко краченце,
  звъни със звънченце:

  -От сън се будете,
  очи отворете!
  Баба зима си отива,
  пролет слънчева пристига!


  Пролетна песен Пролетното слънце грее,
  Врабчоран на припек пее.
  Котаранчо се поспря
  да послуша песента.

  Но обхвана го вълнение -
  лъчезарно настроение.
  И във такт със песента
  той опашка завъртя:

  "Браво, Врабчо-Врабчоран!
  Станал си певец голям!
  Ти на воля си играй -
  няма да те гоня, знай!


  Пролет

  Птички пеят,
  кукуряк цъфти.
  Щъркел важно
  крачи от зори.
  Жаба скришом
  от вода наднича.
  Гущер гордо
  се припича.
  И ливада зеленей -
  китна пролет
  песен пей.


  Пролет

  Къде си бяла пролет
  С разцъфнали дървета,
  с усмихнати момичета,
  със влюбени момчета?
  Със птичи хор по клоните
  и топло ярко слънце,
  с цветята по балконите
  с поникналото зрънце.
  С искриците в очите ни
  с импулса на децата,
  със вишнев цвят в косите ни
  и обич във сърцата.
  Да тръгнем по поляните
  за дъхави букети
  със музите си смелите
  да нижеме куплети.


  Пролет

  Пролет, пролет
  слънчице грей.
  Пролет, пролет
  птиченце пей.
  Хайде мечо
  ставай от сън,
  игри чудесни
  чакат ни вън.


  Мой планински свиден кът Духна вече топъл юг.
  Снеговете се топят.
  Аз съм пак при тебе тук,
  мой планински свиден кът!

  Светят утринни пожари!
  Никне първата трева.
  Къпят се брезите стари
  във небесна синева.

  Още дремят бук и бор
  по замръзналия скат.
  Но в спокойния простор
  вече ей мухи летят.

  Виж, тук цъфнало кокиче!
  А онуй какво е там?
  Из тревичката наднича
  минзухар едвам — едвам.

  Татък хе, между скали
  скача весело поток.
  Любопитните ели
  гледат буйния му скок.

  Първа птичка пей в гората.
  Горе в сняг върхът блести.
  А над него в небесата
  Пролетта лети, лети


  Кой почука Кой почука, кой почука.
  Кап-чук, кап-чук.
  Вест донесе днес капчука.
  Кап-чук, кап-чук.

  И ми рече: Мила пролет,
  пак тука, пак тука.
  И на всички с весел поглед:
  Пак тука, пак тука.

  С нови песни и засмяни,
  раз-два, раз-два.
  Ний ще тръгнем към поляни,
  раз-два, раз-два.

  Ще разцъфнат там цветчета,
  зън-зън, зън-зън.
  Сякаш сребърни звънчета,
  зън-зън, зън-зън-зън-зън-зън.


  Празник (Асен Разцветников) Пристигнал с ято птички
  из тайния си стан,
  южнякът гали всичко
  със свойта топла длан.

  И ето цяла зима
  лежала в скреж и сняг,
  земята празник има -
  тя диша жива пак.

  Тя люшка планините
  от радост и любов
  и равнините кити
  със пъстрошит покров.

  Легни, легни в полята
  и сам ще чуеш ти
  как нейде в дълбината
  сърцето й тупти,

  как среща с тръпки скрити
  тя своя празник пръв,
  как ври и пей в тревите
  зелената й кръв.


  Пролет (Асен Разцветников) Пеят птички пъстрокрили,
  тръпне свежият листак,
  със чадър от синя свила
  руса пролет шета пак.

  Спира над горите гъсти,
  спира сред полята тя
  и разтваря с тънки пръсти
  най-сънливите цветя.

  Дига гугличка и трепка
  в луда радост всеки цвят
  и по пъстрите му клепки
  топли капчици блестят.


  Пролетно хорце (Веса Паспалеева)

  Щом видя в дъбрави
  пролетните птици,
  тропна му за здраве
  Ежко ръченица.
  Спряха се да гледат
  Вълчо и Мецанка,
  залови хорцето
  хитрата Лисанка!
  Щурчо им посвири
  нова песенчица,
  с кърпа ги дарува
  баба Кекерица.
  Тупна си от радост
  Ежко дваж калпака.
  - Ех че ми е драго,
  пролет че дочаках!


  Весела пролет (Веса Паспалеева) Вред лъчи разлива
  пролетното слънце,
  нежен злак превива
  житеното зрънце.

  Щурчо във премяна
  нова-новеничка
  на хорце подскача
  в росната тревичка.

  Малката Калинка
  пъстро цвете кичи -
  бърза да посрещне
  птиче-лястовиче.

  Косенцето свири
  на върбово клонче,
  жабчето препуска
  с конче-вихрогонче.

  Църка край потока
  врабчо гласовито:
  - Пролет синеока
  да ни е честита!


  Пролет пукна в гората (Веса Паспалеева) Търкулна се Мецанка
  на хайдушка полянка.
  Закичи се с кокиче
  и с пролетно игличе.

  През китната дъбрава
  слезе с трите меченца,
  окъпа ги за здраве
  в планинското деренце.

  Щом ги зърна врабчока
  от близката еличка,
  цамбурна се в потока -
  както беше с абичка!

  - Ех, че бистра водица!
  Лъснаха ми крилцата!
  Радвайте се, дечица,
  пролет пукна в гората!


  Кукувица (Васил Попович) Кукувица кука
  на зелена бука:
  Горо ле зелена,
  Водо ле студена.
  Кога слънце грее,
  всичко ти се смее,
  есен ли завее,
  твоят лист жълтее.

  — Лете ми е харно,
  зиме пък кахърно:
  сърцето ми плаче
  като на сираче.


  Пролет (Васил Попович)

  Пролет мила, животворна,
  колко хубава си ти!
  И засмяна, благотворна,
  пълна с драгост, с красоти.
  Зимний сняг се разтопява,
  гинат гъстите мъгли,
  въздуха се разтворява
  и се пълни с миризми.
  Чудно, топло, слънце ясно...
  Целий свят се весели,
  по нивята полугласно,
  там тревата шумоли.
  По горите хор от птички
  чурулика във гора,
  а пък стадото овчички
  хрупа росната трева.
  И овчар със свойта свирка
  ги подкарва да пасат.
  Тук-таме си агне припка
  и се радва на тоз свят.
  Из тревата се подава
  златовидний минзухар
  и с роса се угощава,
  и се храни с божий дар.
  Гледам, дишам пресний въздух,
  благославям времето,
  дето бог след зимний отдих
  праща пролет в тези дни.


  Пряспа (Георги Константинов) Пролет е. В горите мокри
  тича топъл суховей.
  А на дядовия покрив
  нова пряспа сняг белей.

  Ала пряспата помръдва
  като жива... Гледай ти!
  Край комина се завъртва...
  Ето - пряспата лети!

  Пряспа със червена човка...
  И разперени крила...
  Чудо?
  Някаква уловка?
  Гледай, щъркел е това!


  Слънчице (Елин Пелин) Слънчице припече –
  ставайте вече,
  цветенца пъстри,
  птички чевръсти,
  мечки,
  буболечки!

  Очи си отворете,
  излезте, погледнете:
  поляни зелени,
  от слънце огрени,
  тръпнат
  и шъпнат.

  Кокиченца бели,
  главички навели,
  свенливо,
  срамежливо
  чакат
  кукурякът.


  Цъфналата слива (Елин Пелин) Цяла бяла разцъфтяла
  сливата навела клони,
  като булка срамежлива
  Слънчу прави тя поклони.

  А по нея на рояци
  златни пчели зажужали,
  на върха й две врабчета
  главички си нежно сбрали.

  Пък под нея на тревата
  наш Иванчо и Марийка
  венци плетат от иглика –
  брана в селската корийка.


  Теменужка (Елин Пелин)
  Предпролетен сън (Елин Пелин) Лъх топъл от юг се носи полека –
  въздишка небесна, тревожна и лека.

  Хвърлят планините одежди мъгливи –
  и върхове снежни блещят горделиви.

  Горите си шушнат и тръпнат, и чакат –
  и пъпки наливат, сгряни от южнякът.

  Цветята сънуват предпролетен сън –
  и чуват далечен и тържествен звън.

  И някаква песен, незнайна и нова,
  звучи над земята и носи обнова.


  Предпролетна песен (Елин Пелин) Чувам песен звучи нова
  и ехти по целий свет –
  като радост, като щастие,
  като поздрав и привет.

  С буйна радост й пригласят
  разделените реки,
  небесата лъчи сипят
  над нивя и над лъки.

  Теменуги из гората
  никнат, пръскат аромат,
  а мъглите в планините
  чезнат, крият се и мрат.

  Вслушайте се в тая песен
  тъй живителна, света,
  тая чудна нова песен
  пее близко пролетта!


  Предпролет (Елин Пелин) Развигор вятър повея,
  зашумя гора, запея.

  Небе над нея широко –
  светнало синьо, дълбоко.

  Сред него слънце засмено
  гледа полето стоплено:

  през него – реки свободни,
  бляскави и пълноводни.

  Земята тръпне готова,
  пролет очаква тя нова.

  Рязвигор пее на младост,
  шуми гората от радост...


  Пролетна картинка (Елин Пелин) С песен волна се издига
  към небето чучулига,
  а под нея тучна нива
  се люлее, клас налива.

  И пред нея спрял селяка,
  с почит свалил си калпака,
  слуша пролетната песен
  и мечтае си унесен.

  И душа му като нива
  се вълнува и налива
  с радост – като песен чиста,
  като слънцето лъчиста.


  Пролет (Елин Пелин) Полека-лека стъпи пролет
  във наший роден край
  и ето кукна кукувица,
  и цъфна месец май.

  Разлисти се гората, светна
  небето синьо, чисто,
  полето ширна се зелено
  под слънцето лъчисто.

  И кипна над земята бързо
  живот засилен, нов,
  и свети Гьорги го поръси
  от висинето с благослов.

  Във клоните на люляк бял
  през нощ и слънчев ден
  възторжна песен е запял
  славеят вдъхновен.

  Славеят слави месец май
  и пее, и нарежда:
  честит да бъде наший край –
  със сбъдната надежда!


  Иде пролет (Елин Пелин) Ах, усещам, вече иде
  пролетта,

  в ръцете й китка росна
  от цветя!

  Косите й – лози вити
  и бръшлян,

  бял венец й по главата
  разпилян.

  Дрехите й – рози бледи,
  сливов цвет,

  по устните й пчелите
  сбират мед.

  Дето мине, тя със радост
  дава дар –

  кукуряк, кокиче бяло,
  минзухар.

  Усмивката й – слънце ясно
  над света...

  Ей, излезте да посрещнем
  пролетта!


  Идат вече (Елин Пелин) Идат вече, идат, идат,
  скоро ще са тук
  нашите пернати гости
  от далечен юг!

  Ей писмо от тях донесе
  песнопоец кос,
  поздрав пращат те на всички
  по първия гост.

  Пролетта приготвя среща –
  празник, чудеса!
  Синя арка тя издига
  в вишни небеса.

  И гората тръпне, чака,
  пее и шуми,
  всеки ден я с листи китят
  горските моми.

  Идат вече, идат, идат,
  скоро ще са тук
  нашите пернати гости
  от далечен юг!


  Вее топъл юг (Елин Пелин) Вее топъл юг, – копней снега,
  вече станал като язви мръсни –
  на земята по могъщата снага
  очертаха се знамения кръстни...

  Идат леко шумове тревожни,
  война свята ли гърми далече?...
  Не, това са химните възторжени
  на свободните потоци вече!


  Първото цвете (Елин Пелин) Слънце смело, слънце топло,
  вятър – юг крилат –
  на Мраз Страшни разрушиха
  снежния палат.

  Окованите потоци,
  на балканите чада,
  пак запяха волни песни,
  пак добиха свобода.

  Плен пленено, на пролетта
  първото дете,
  пак отключено видя се
  и свободно зацъфте.

  Деца радостта дочули,
  с песни там вървят,
  та кокичето да видят –
  да го поздравят.


  Добре дошел, кос (Елин Пелин)

  Добре дошел, кос,
  наш пролетен гост!
  Ей!
  Я запей,
  песен звънка
  залюлей!
  Имаш глас –
  чист елмаз,
  пей от нашта
  стара круша –
  всичко окол
  ще те слуша
  и копней –
  нов живот
  ще заживей!
  Разкажи ти
  на света
  що му носи
  пролетта:
  що цветя
  по полето,
  що лазур
  по небето,
  що промени
  по горите,
  що венци
  за момите!
  Ей ти, кос,
  наш пролетен гост,
  я запей,
  песен звънка
  залюлей!...


  Пролетта да поздравим (Елин Пелин) Ха в полето да вървим,
  пролетта да поздравим!
  Колко слънце,
  колко радост,
  колко цветя,
  колко младост
  е донесла днеска тя
  навсякъде по света!

  Ха в гората да вървим,
  птичките да поздравим!
  Там певците
  сладкопойни
  край потоци
  и в усойни
  е пратила пролетта,
  да се радва днес света!

  Хайде, хайде да вървим,
  пролетта да поздравим!


  Гост (Елин Пелин) Деца, известният певец –
  познатият скорец,
  е долетял
  и пак запял.

  Там на тополата на върха
  с крилцата си пърха
  и поздравява
  зората, що огрява.

  Над него се синей небето
  и смее се полето –
  пред него разстлано,
  зелено постлано.

  Пристига вече пролет нова,
  земята е готова –
  и слуша тя
  на скореца песента.


  Край на зимата (Елин Пелин) – Врабче, защо си днес
  тъй весело, тъй живо,
  играеш, чуруликаш
  и пееш си щастливо?

  – Скорецът се обади
  по радиото днес,
  че тука веч пристига
  със пролетната вест.

  Таз сутрин рано чух
  на сливата навън
  оная малка птичка,
  що пее "цъфти-трън".

  На зимата настъпва,
  настъпва вече края,
  затуй съм, братко, весел
  и пея, и играя.


  Лъжливо слънце (Елин Пелин) Бяла свила се разстила
  по земята,
  над нея се изяснили
  небесата.

  Слънце зимно се засмяло
  отвисоко,
  позлатило снега бели
  нашироко.

  На стрехата се припече
  врабче сиво,
  видя небе, видя слънце,
  викна живо:

  – Погледнете, хей другари,
  какво става,
  пролет чудна, пролет топла
  наближава!

  – Хей Врабецо, хей лъжецо,
  не лъжи ни! –
  завикаха врабци свити
  зад комини. –

  Слънчицето, мартенското
  кога пекне,
  на души ни чак тогава
  ще олекне.


  Пролет (Елисавета Багряна)

  Добре дошла
  Излез и погледни
  Какви прекрасни дни!
  Сред клони разцъфтели
  Са птиците запели.
  И всеки млад листец,
  И всеки бял цветец
  Към слънцето нагоре
  Е чашчица разтворил!
  По градове, села
  Добре си ни дошла,
  Зелена, свежа, росна,
  Ти, пролет цветоносна!


  Пролет (Иван Вазов) Топли ветрове завяват,
  бързо пукат ледовете
  и далеч от нас се дяват
  студовете, снеговете.

  Планини зазеленяват,
  поток шурти из морави,
  небеса се заведряват,
  зашумяват вси дъбрави.

  Кукурякът си излязва
  изпод новата тревица
  и кокичето показва
  чудно бяла си главица.

  Птичетата ясно пеят
  покрай бистричките вади
  и тук-там си вече блеят
  агънцата по ливади.

  Пролет! Всичко е засмяно!
  И деца отрано стаят
  по полето разцъфтяно
  да си пеят и играят.


  Пролетен дъжд (Иван Вазов) - Ситен дъжд вали, дечица,
  всяка капка е желтица!
  Деца припкат и крещят,
  злато в поли да берат.

  - Потърпете, вий, дечица,
  сбра-щем първен ний пшеница,
  а пък златото тогаз
  ще самичко до при нас!


  Пролет (Константин Величков) Весело е на сърцето,
  ето дойде пролетта.
  Слънце грее на небето,
  вредом лей се светлостта.

  По полето, по горите,
  под небесний синий свод,
  вредом гледат ми очите
  радост светла, нов живот.

  Между брегове засмени
  тече бистрата вода,
  по ливадите зелени
  блеят рунтави стада.

  По дърветата цъфнали
  с миризливи цветове
  птички красни са запяли
  с най-приятни гласове.

  Всичко мене на душата
  сладко шепне да се смея,
  като птичките в гората
  да се радвам и да пея.


  Пролет в гората (Леда Милева) Елите слънцето огря
  с усмивката си кротка
  и Ежко в старата гора
  излезе на разходка.

  Трвица тук, иглика там -
  в това приятно време
  не иска Ежко да е сам,
  другарче ще си вземе!

  Две катерички – скок-подскок -
  съгледа той на клон висок.

  Елате на разходка, мили!
  Чудесно слънце свети.
  Защо в клонака сте се скрили?

  Днес, Ежко, сме заети.
  Виж как се работи юнашки -
  хралупите метем с опашки!

  Метете! - Ежко Бежко рече. -
  Ще ида да повикам Мечо.

  Но Мечо спал бе цяла зима
  и Ежко го завари
  да тупа с дрянов клон килима
  и козяците стари.

  По клоните цвъртяха птички.
  За Ежкова беда
  те бяха весели, но всички
  строяха си гнезда.

  Дори и Зайо дългоух
  поседнал бе до трънка,
  да кърпи своя сив кожух
  с една иглица тънка.

  Погледна Ежко натъжен,
  постла си меки листи,
  па седна в пролетния ден
  бодлите да си чисти...


  Пролет (Лилия Велчева) Погали пролетният вятър
  рекичките сънливи.
  Заскачаха между скалите
  поточета игриви.

  Добрият Слънчо се усмихна,
  целуна с лъч гората.
  Събуди се от сън върбата,
  огледа се в реката.


  Пролет иде (Никола Фурнаджиев) Топят се бърже снеговете.
  Шумят потоци придошли.
  По изтънелите дървета
  и първите листенца светят,
  заострени като игли.

  Така е днес. Но ти почакай!
  Ще мине ден, ще минат два
  и щъркелите ще затракат,
  ще се разцъфне храсталакът,
  ще расне младата трева.

  И пролет, пролет ще залее
  със радост родния ни край.
  Нали ти тъй копня за нея?
  Край тебе звънко тя се смее.
  Лудувай, тичай и играй!


  Лястовица (Стоян Дринов) Аз съм, аз съм,
  погледни ме,
  като лани
  посрещни ме.

  Дълга пътя
  съм вървяла
  и от път
  съм отмаляла.

  Ала нося
  дар чудесен:
  мила пролет,
  сладка песен.


  Пролет (Цанко Церковски) Ей пукна пролет – възкипя
  земята, майка милостива;
  разви си листи, разцъфтя
  в поле тревица миризлива.

  И кърът, мирен изнапреж,
  сега се буди, оживява;
  тук агне блее, там – поглеж -
  пасе чевръсто сива крава.

  По ниви хора – чудеса:
  един копае, други сее.
  Пък горе в сини небеса
  над всички слънцето се смее.

  Ей пукна пролет – възкипя
  земята, майка милостива,
  и пойна птичка затрептя
  във китноцъфналата слива.


  След зимата (Цанко Церковски) Ето ги полята,
  пак са се засмели.
  Бликат из земята
  тревици зелени.

  Бялото кокиче
  пак се съживило,
  крехкото любиче
  пъпчица развило.

  Ситна теменужка
  расте, разцъфтява,
  минзухар се люшка,
  лале – разлистява.

  Синчец край речица
  главичка си свежда,
  в бистрата водица
  тихо се оглежда.

  Ето ги полята,
  пак са се засмели,
  птички в небесата
  радостно запели.


  Майчице Майчице, мила моя
  кажи ми теб се моля
  що значи, мила мамо,
  че теб обичам само

  Щом мигна със очи си
  пред мене вече ти си
  и почвам да сънувам
  как сладко те целувам.


  Майчице

  Мила моя Мамо
  сладка и добричка
  как да кажа Мамо
  колко те обичам!
  Цели нощи зная
  ти над мен си бдяла
  в тая топла стая
  песни си ми пяла.


  На мама днес е празник На мама днес е празник
  на мама днес е ден.
  Тя зная най-обича
  латинки и невен.

  Аз зная, аз зная,
  латинки и невен.

  През март латинки няма,
  невенът не цъфти.
  Ала на листче може
  букет да зацъфъти.

  Но може, но може,
  букет да зацъфти.

  И цветната картинка,
  за мама ще е дар.
  От малката й щерка,
  букет за осми март.

  На мама, на мама,
  букет за осми март.


  Песен на мама и нейното момиче Весело зайче, котенце мило
  в скута на мама сега се е свило.
  Твойта главичка - на моето рамо.
  Можеш ли ден да прекараш без мама?
  Мама във чашата мляко налива,
  сресва косата ти в плитка красива,
  кърпи чорапи с пробити петички -
  мама се грижи за всичко.

  Кой ще разкаже на мойто момиче,
  как тъй луната на сръпче прилича?
  Как се превръща водата на пара?
  И самолета с какво ли се кара?
  Ами отвътре земята каква е?
  - Мама попитай и ще узнаеш.

  Ден ти не можеш да бъдеш без мама.
  А подир време ще станеш голяма,
  умните книги сама ще намираш,
  и ще рисуваш, и ще бродираш,
  дългите плитки ще решиш самичка.
  После - ще хвръкнеш и ти като птичка,
  умна и силна, ще стигнеш далече -
  можеш без майка си вече...

  Мама ще бъде с коси побелели,
  мама ще пази две детски кордели,
  ще се тревожи и скришом ще плаче,
  ако не носи писма раздавачът...
  Друго не трябва - три думички само:
  "Добре съм, мамо!"


  Где е мама

  Где е мама
  пак я няма,
  ах как искам да сме двама.
  Ще се скрия зад пердето
  да ме търси чак додето
  от прозорчето искрици
  пръскат весели звездици.
  Щрак ключето, иде мама
  Вий кажете, че ме няма.
  Аз във тайната пижама
  ще се хвърля върху мама.
  Ще се хвърля върху мама
  ще се гушнем с нея двама.


  Най-обичам аз милувки Най-обичам аз милувки
  мили майчини целувки,
  сутрин сладко да ми пее,
  вечер тя да ме люлее.

  Най-обичам аз милувки
  мили майчини целувки,
  нежно тя да ме прегръща
  и с любов да ме обгръща.

  Най-обичам аз милувки
  мили майчини целувки,
  със усмивката си грее
  и за мене най-милее


  Мама вари каша

  Мама вари каша,
  помага и Маша,
  сипва в панички:
  "Ето, има за всички."


  Имам майчице ръчички, имам и краченца

  Имам майчице ръчички, имам и краченца,
  но от всичко най-обичам своите оченца!
  С тях те виждам, мила МАМО, хубава, прекрасна!
  Ти си мое слънце, МАМО и звездица ясна!


  Тъй ме учи мама

  Днес ме драсна котарака,
  заболя ме и заплаках.
  Мама с йод ме понамаза
  и тогава тъй ми каза:
  - Чукнеш ли се - да се смееш!
  Заболи ли те - да пееш!
  Винаги да си засмяна,
  бодра мамина отмяна


  Днес е твоят празник Днес е твоят празник
  Майчице добричка
  Много те обичам аз
  Ти си ми едничка

  Цветенце откъснах
  С моята ръчичка
  Цветенце за тебе
  Майчице добричка


  С зелената боичка нарисувах

  С зелената боичка нарисувах аз полето,
  а със синята - небето,
  но боичка златна няма,
  как да нарисувам мама.


  На мама На мама топлите очи
  за мен са слънчеви лъчи.

  Когато мама се засмее,
  по-силно слънчицето грее.

  Когато мама се намръщи
  студено, тъжно става в къщи.


  МАМА Дето си от всички най-добра,
  дето те от всичко най-обичам,
  научи ме как да те наричам,
  научи ме как да избера
  най-хубавото, най-чудесно име
  и да ти го казвам научи ме!

  Че за тебе думи не намирам,
  а сърцето ми до днес побира
  таз една-едничка дума само:
  “Мамо мила, скъпа моя мамо!”


  Мама

  Кой ни дава сладки
  книжки, кой чете?
  Шалчета и блузки
  кой за нас плете?
  Мама ни обича,
  над леглото бди.
  Мамо сто години
  жива ни бъди!


  Мама

  Моя майчице добричка,
  с бяла, хубава ръчичка
  повдигни я и сложи я
  върху моята главичка -
  да ме милваш, да ми пееш
  като слънце да ми грееш.


  Мамичко, мамичко Мамичко, мамичко, мамо добра,
  твоето малко момиче
  днеска за тебе, за тебе набра
  китка от бяло кокиче

  Най-красивия подарък
  искам да й поднеса -
  като слънце да е ярък,
  да блести като роса.


  Станах рано призори

  Станах рано призори.
  Не набрах цветя дори.
  Мамо, мамо, аз не знам
  какво мога да ти дам.
  Имам мънички очи,
  те са моите звезди.
  Мамо, мамо, аз не знам
  какво мога да ти дам.
  Имам мъничко сърце,
  скрито в моето телце.
  Мамо, мамо, вече знам
  какво мога да ти дам


  Познати думи как обичам

  Познати думи как обичам
  по книжки да чета, да сричам.
  И мисля си че друга няма
  по-сладка думица от "мама"


  Благодаря ти мамо

  Благодаря ти, мамо,
  за твоя топъл скут,
  за майчиното рамо,
  за майчиния труд.
  Благодаря ти още
  за ясния ми ден
  за грижите ти нощем,
  когато бдиш над мен.
  За нежната закрила,
  за кроткия ти глас,
  за всичко, майко мила,
  благодаря ти аз!


  Ако има китка на света Ако има китка на света
  да побира цяла пролетта,
  с клоните зелени и цветята,
  с песните на птиците в гората -
  ей, такава китка, ако има
  нея бих ти подарила
  моя мила майчице, любима!

  Ако има ласка на света
  да побира цяла нежността,
  песните звънливи на децата,
  всичките усмивки на лицата -
  ей, такава дума, ако има
  нея бих ти подарила
  моя мила майчице, любима!


  Мама казва

  Мама казва -
  по-добре мълчи.
  Тати казва-
  хайде говори.
  Как да правя
  тези две неща:
  да говоря
  и да си мълча.


  За мама Моя мила майчице, разбра ли,
  че за теб съм слънчице изгряло?
  Щом дланта ти нежно ме погали,
  се превръщам в изворче запяло.

  Аз ще ти разкажа, майко скъпа,
  прикаЗки, истории чудесни,
  дълго "Мамо, мамо" ще ти шепна
  и ще ти изпея нови песни.


  8-ми март 8-ми март е ден на мама,
  но какво да и даря?
  Та за грижата голяма
  аз да й благодаря.

  Огърлица от шестици
  ще и дам аз в този ден,
  нека всички ученици
  да направят като мен.


  8 март

  Днес е твоят празник,
  майчице добричка,
  много те обичам,
  ти си ми едничка.
  Цветенце откъснах
  с моята ръчичка,
  цветенце за тебе,
  майчице добричка.


  8 март

  Нацъфтя кокиче
  в нашата лехичка,
  двете си ръчички
  с мартенички кича.
  Осми наближава-
  празникът на мама.
  Готвя й подарък,
  весела, засмяна.


  Цветя за мама (Ангелина Жекова) За мама са цветята,
  набрани в този ден.
  От всички на земята
  най-скъпа е за мен.

  Послушай песента ни,
  за мама е тя,
  за мамините длани,
  най-нежни на света!


  Чудна мама (Андрей Германов) Дай на мама бузка,
  мама да я схруска!
  Аля кротко става -
  бузката подава.

  -Дай ми друга бузка,
  мама да я схруска! -
  Аля бузка дава,
  пак се заиграва.

  -Мамината птичка!
  Дай още едничка! -
  Аля права става,
  бузка не подава.

  Тая чудна мама -
  вече е голяма,
  а не знай, че никой
  трета бузка няма!


  Мама (Атанас Душков)

  Аз обичам мама
  с обич най-голяма!
  Тя ме е родила,
  тя ме е кърмила
  песни ми е пяла
  и ме е люляла.
  На света едничка
  тя е най-добричка!


  Мама (Валери Петров) Косата на мама
  Е светла и мека,
  Ръката на мама
  Е нежна и лека.

  Тя много е мила
  И много добра е,
  Даже когато
  не й се играе.

  Но често до късно
  Мама я няма –
  Тя работи в нейната
  Служба голяма

  И само от работа
  Ми телефонира,
  Но това не ми стига,
  То се разбира,

  И истински хубаво
  Е в нашата къща
  Само когато
  Тя от служба се връща

  И погалва косата ми
  С уморена ръка...
  Когато порасна,
  Ще направя така,

  Че тя да не работи
  През целия ден...
  Или нека работи,
  Но нещо при мен!


  Най-добричка (Васил Ив. Стоянов)

  Чичо, лельо, како,
  стринке, вуйчо, свако,
  зная – вие всички
  много сте добрички.
  Ала мила мамо,
  ти една си само:
  ти си ми едничка
  най-най-най-добричка.


  Ти, моя майко (Веса Паспалеева) Планините нежни,
  китните поля
  стих явор и калина аз обичам нежно -
  ти за тях ми пя!

  Ти ми вдъха вяра
  в утрешния ден,
  твоят дух свободен
  завеща на мен!

  Ти ми даде слънце,
  хиляди мечти
  като житно зрънце
  в топлите си пазви
  ти ме приюти!

  Майко работлива,
  майчице добра,
  нека си ми жива
  и...БЛАГОДАРЯ!


  Празник (Галина Златева) Днес е осми март и ето -
  аз, понеже съм голяма,
  цял ден с тати вкъщи шетам,
  за да се зарадва мама.

  Братчето ми е добричко,
  ала не умее всичко.

  Аз ще й изпея песен,
  то с ръце ще пляска само.
  После ще й кажем: "Днес е
  твоят празник, мила мамо!"

  Братчето ми е добричко,
  ала не разбира всичко.
  Гледам го – не си играе,
  взе букетчето с цветята
  и попита: "А кога е
  твоят празник,
  мили тате?"


  Най-обичам (Дора Габе)

  Най-обичам, като стана,
  да целуна мойта мама,
  чистичко да се измия,
  сухичко да се изтрия.
  „Добър ден – да кажа, - татко!“
  и да си похапна сладко.
  А пък още най-обичам
  да играя и да тичам.


  Ти, майко (Елисавета Багряна) Ти живота си ни дала
  И от първия ни час
  В люлката си ни люляла
  И си бдяла върху нас.

  В твоята прегръдка топла
  Раснахме из ден във ден,
  Всеки детски плач и вопъл
  Спираше там усмирен.

  Ти като орлица мощна
  С майчиното си крило
  Без почивка, денонощно
  Пазиш ни и днес от зло.

  За да бъдем ние здрави,
  Силни, пъргави, добри,
  Ти умората забрави,
  Ти се с грижите бори.

  Да сме предани другари,
  Синове и дъщери,
  Да обичаме България –
  Туй в сърцата ни дари.

  Затова със обич вечна,
  Майко, ний ще те дарим
  И горещо, и сърдечно
  Днеска ти благодарим.


  Мама (Калина Малина)

  По книжки да чета обичам,
  любими думички да сричам.
  И мисля си, че друга няма
  по-сладка думица от МАМА.
  Ако далеко тя замине,
  денят за мене е година.
  Ни скачам весело, ни пея.
  Все чакам писъмце от нея.
  До мама ли съм, като птичка
  гугукам сладко – гургуличка.
  А няма ли я – все надничам.
  И щом я видя – тичам, тичам,
  от всичко мама най-обичам!


  До мама и татко (Калина Малина) Аз имам две ръчички,
  две палави сестрички,
  една със друга знаят
  самички да игрaят.

  Аз имам две краченца,
  две палави момченца,
  те много се обичат,
  едно след друго тичат.

  Аз имам две очички,
  блестящи две звездички,
  примигват, нежно греят,
  ту плачат, ту се смеят.

  Аз имам две очички,
  блестящи две звездички,
  примигват, нежно греят,
  ту плачат, ту се смеят.

  Аз имам две ушенца,
  две кротички мишленца,
  на глухи се преструват,
  но всичко, всичко чуват.

  В средата на лицето
  е вирнато нослето -
  по мириса познава
  какво ще ме гощават.

  Устата ми обича
  да бъбри и да срича,
  две думички тя сладко
  да казва - мама, татко..


  Майка (Константин Величков) Откога ни е родила
  Без умора, всеки час,
  Денем-нощем майка мила
  Треперяла е въз нас.

  Тя с млеко ни е кърмила,
  Пяла ни е да заспим,
  Първа тя ни е учила
  Сладки думи да мълвим.

  Колко нощи не е спала,
  Кога болни сме били!
  Колко често е плакала
  Бог към нази да смили!

  С какви скърби тя посреща
  Всяка наша тегоба!
  Каква радост тя усеща,
  Щом за нази чуй хвалба!

  Толкоз мъки е теглила
  И награди тя не ще;
  Едно иска майка мила:
  Да я любим от сърце.


  Дете и майка (Константин Величков) Тъмна нощ измина,
  горе на небето
  слънцето изгрея,
  буди се детето.

  Майка ранобудна
  милий глас му чува,
  на ръце го взима,
  сладко го целува.


  Майка (Младен Исаев) Мамо!
  Като тебе няма свято
  Нищо друго на света.
  Ти даряваш на земята,
  Най-красивите цветя –
  На света деца даряваш,
  Нежни песни им редиш
  В люти студове ги сгряваш,
  Над креватчетата бдиш.

  Мамо!
  Благославям твойто име,
  Твоя образ мил и скъп:
  По лицето ти любимо
  Никога да няма скръб;
  Никога сълзи да няма
  В твоите добри очи,
  Само радостта голяма
  Като песен да звучи.


  Празник има мама (Слав Хр. Караславов) Светъл ден пристига тука,
  тихо на вратата чука:
  Ставайте, деца,
  с весели сърца,
  срещайте вестта голяма -
  празник има мама.

  С топла ласка я дарете,
  накичете я със цвете.
  Ставайте, деца,
  с весели сърца,
  срещайте вестта голяма -
  празник има мама.

  Тя за вас до късно тича,
  тя ви истински обича.
  Ставайте, деца,
  с весели сърца,
  срещайте вестта голяма -
  празник има мама.


  Две очички (Стилиян Чилингиров)

  Две очички,
  две ръчички,
  две ушенца,
  две краченца
  и носленце,
  и брадленце -
  сто целувки,
  сто милувки
  мама всеки час има дава
  и пак жадна си остава


  При мама и при татко (Чичо Стоян)

  Колко мило, колко сладко
  е при мама и при татко!
  Те за нас се много трудят,
  те за нас се рано будят.
  Щом очите си отворим,
  със кого ще заговорим? -
  С нашта мама, кротка, мила,
  със зората подранила,
  тихо татко да събуди
  да отиде да се труди,
  да печели и набави
  дрехи и обувки здрави
  и тетрадки и писалки
  за дечицата си малки...
  Колко мило, колко сладко
  е при мама и при татко.


  Поздрав на мама (Чичо Стоян) Поздрав ти поднасям,
  мила моя мамо,
  ида да ти кажа
  тези думи само:

  - С твоя имен празник
  аз те поздравявам -
  тебе и на татка
  здраве пожелавам!

  И в знак на обич,
  мамичко засмяна,
  китка ти поднасям
  росна и румяна...


  Майчина отмяна (Чичо Стоян) От училище щом дойде
  бебчето ще бави,
  че да може нещо друго
  майка й да прави.

  Ако ли е то заспало,
  в кухнята помага,
  а пък някога самичка
  трапезата слага.

  И това тя всичко върши
  весела, засмяна
  та й всички в къщи викат:
  майчина отмяна.

  Написани от деца:
  Мама (Александра Тодорова)

  Цветенце мило
  Едничко в гората
  Любя от всичко
  Утеха едничка
  В любовта!
  Аз те наричам
  Мила, красива, любима

  Това което искам
  Е да прочетеш отвесно!


  Майка (Василена Иванова)

  Майко! Мила мамо, ти не знаеш колко те обичам!
  Ти не знаеш колко пъти през нощта аз твойто име изричам!
  Искам да ти кажа колко много струваш!
  Без теб кой мене нощем ще целува?
  Малко са децата като мене толкоз да обичат!
  Малко са децата като мене запомни и тичай, тичай, че ще закъснееш!
  Твойта хубост, твойта прелест ще спечелят една награда.
  Тичай, тичай майко млада!


  Мила мамо (Велизара Иванова)

  До твоето сърце голямо
  живея, расна всеки ден
  Благодаря ти, мила мамо,
  с поклон, с любов,
  с цветя и стих.


  Свята мама (Габриела Калибацева)

  С обич и нежност
  Всяка вечер
  Ясна кат звезда
  Ти казваш лека нощ,
  А аз заспивам в своя кош
  Мила Мамо,
  Аз те обичам повече от всичко на света
  Мамо, ще съм ти полезна, дори и във всякаква беда!
  Обичам те Мамо!


  Мама (Десислава Господинова) Над мене мама всеки ден бди!
  Очите й са като бистри води,
  косите й са гъсти гори...
  ръцете й са нежни дори!

  Лицето й на самодива,
  Тя е просто приказка жива!
  Облечена в рокля бяла,
  над мене цяла нощ е бдяла!!


  Мама (Ива Каменова)

  Когато ми е мъчно и много ме боли,
  с крачетата си тичам аз при мама.
  Когато съм щастлива и сърчицето ми тупти
  пак бързам да се сгуша аз до мама.
  Със мама всеки ден е празник,
  а празника ме кара да танцувам.
  Във нейните ръце раста голяма,
  и силна и щастлива и разумна.


  Майка (Мариета Димитрова) Майко моя,
  майко мила
  толкоз си красива,
  красива и добра!

  Лицето ти е бяло,
  бяло като сняг,
  устните червени като кръв.
  Косата ти е черна като нощта.

  А очите ти светли като деня,
  иска ми се майко да останеш
  винаги така добра и красива
  като пролетта и млада като есента!

  За татко
  За тати

  Татко, татко ти бодеш,
  също като таралеж.
  Я вземи се обръсни,
  та високо ме вдигни,
  та по двете ти страни -
  ух, че гладко, ух че сладко
  да си те целуна татко!


  Стихче за татко

  Аз съм на татко
  пиленце сладко
  денем го слушкам
  нощем го гушкам.
  Тате ми купи нови обувки
  аз пък му давам
  сладки целувки.


  Бабата Нашата баба е много добра
  шета, подготвя компоти, сладка
  топли чорапки, жилетки плете
  приказки вечер до късно чете.

  Миличка бабо, поспри, почини!
  Трудиш се много, сега поседни!
  Моята песничка с кратък куплет
  слушай внимателно, тя е за теб!


  Своите баби веднъж децата

  Своите баби веднъж децата
  завели в гората.
  Там децата бързо заспали,
  а бабите си играли.
  По поляна зелена
  скача баба Елена.
  Баба Дона в тревата
  през глава се премята.
  А пък баба Тодора,
  се катери по бора.
  Зад ухото с иглика
  баба Мика им вика:
  "Я елате сегичка
  да играем на жмичка!"


  Бабин ден Добре дошла на всяка баба
  на веселата ни забава.
  Послучай бабиния ден,
  на вас наречен, посветен,
  ний вашите внучета решихме,
  мислихме, кроихме,
  как да ви развеселим, разсмеем?
  Да, туй ще стане като ви попеем!
  И няма нужда да умуваме,
  ще трябва и да потанцуваме!

  Но имаме и друго намерение,
  за вашето добро настроение,
  ще се погрижим като ви покажем,
  по точно като ви разкажем,
  какво ли може да се случи,
  когато са заедно баба и внуче.

  И кой повече се забавлява -
  внучето или пък баба.
  И за ония бабини неволи,
  за които толкоз се говори.

  И колко баба се старае
  и пък внучето се знае
  и без бели как не минава,
  но баба винаги прощава,
  защото много, много си обича,
  свойто мило златно внуче.


  Очилата на баба (Андрей Германов)

  Бабо, що ти носиш
  тия очила
  и какво помагат
  тежките стъкла?
  - Те ли, сине? Много!
  Ето, покрай нас
  двойно по-голямо
  всичко виждам аз:
  двойно по-голяма
  всякоя черта,
  двойно по-големи
  къщи и цветя,
  двойно по-големи
  хора, планини....
  - Бабо, мила бабо,
  я ме погледни!


  Баба и внуче (Васил Ив. Стоянов) Баба внучето приспива
  и му пее тя сънлива:

  - Нанкай, внуче, Сънчо дойде
  из горица да те води.
  Там играй ти, колко щеш,
  мило, тъй ще порастеш.

  Баба клюма, клюма, пя,
  после сладичко заспа.
  Внучето се понадигна
  и на баба песен викна:

  - Нанкай, бабо, Сънчо дойде
  из горица да те води.
  Там играй ти, колко щеш,
  бабо, тъй ще порастеш.


  Баба иде (Васил Ив. Стоянов) Баба иде!
  Аз я чух
  и набързо
  се обух.
  Вънка ще се
  затека,
  отдалеч ще
  й река:
  - Мила бабо,
  тук ела,
  о, добре си ни дошла!

  Нещо тя ще ми даде,
  но дали ще се яде?


  Баба (Дора Габе) Мама казва, че и баба
  била някога мъничка,
  че и тя не е можала
  да се облече самичка,
  че отзад й плели плитка,
  роклята й била малка
  и отивала да учи
  със тетрадка и писалка!

  Оле - колко ми е смешно!
  Тази баба, толкоз стара,
  дето с очилата гледа
  и мърмори, и се кара -
  с къса рокля и с тетрадка!
  Бабо мила, бабо сладка!


  Бебе

  Имаме бебенце - наша сестричка,
  мамина мила, добра дъщеричка!
  С тънко вратленце, с чипо носленце.
  Рита с крачета, шари с очички.
  То е на месец и няколко дни.
  То е повито сега в пелени.
  Има си шапчица - люляков цвят.
  Няма по-хубаво в целия свят.


  Нани (Дора Габе) Сънчец ходи из горица,
  води бебчо за ръчица
  и го води, и му пее,
  и го с две ръце люлее.

  Нани, нани, мойто бебе,
  таз звездица е за тебе,
  да ти грее, да ти свети,
  да пораснеш като цвете.


  Приспивна песничка 1

  Млъкна всяко горско птиче,
  тъмно е навън.
  Мое мъничко сестриче,
  време е за сън.
  За игрите не тъгувай,
  вън изгря луна.
  Чудна приказка сънувай,
  нани, нани, на.


  Приспивна песничка 2

  Тих ветрец е вече спрял
  ясен месечко изгрял.
  Рой звездички от небе
  тебе шепнат спи дете.
  Спи от нищо се не бой
  аз съм тука, сине мой (за момиченца-ангел мой)
  и ти пея на-ни-на
  спинкай, рожбо мамина.


  Приспивна песничка 3

  Ей, всичко стихва навън.
  И време дойде за сън.
  Ниви, градини мълчат,
  птички и агънца спят.
  Месечко свети сребрист,
  търси той с поглед лъчист,
  кой още чака, не спи,
  Заспи ми, сине, и ти.
  Спи, сине, спи, мой юнак,
  да станеш бодър ти пак,
  първите светли зари
  утре да срещнеш в игри.
  Ето - настъпва нощта,
  броди тук Сънчо сега
  и всичко трябва да спи.
  Заспи ми, сине, и ти!


  Приспивна

  Спи под храста дългоушко,
  спят бъбривите вранушки,
  спят отпуснали крилцата,
  птиченцата във гнездата...
  Катеричките плашливи
  спят на клонките игриви.
  Спят вълчета,
  спят мечета.
  Спи хитрушата лисица,
  спят послушните децица.
  Тихо - тихо - тишина...
  Спи и кръглата луна.


  Лека нощ Отвъд зад гората
  слънцето захожда,
  скри си светлината
  и нощта дохожда.

  Всред звездици ясни
  горе на небето
  месецът прекрасни
  си изви рожето.

  Всички се прибрали -
  бедни и богати;
  лека нощ ти, мале,
  лека нощ ти, тате.

  Вече спят в гнездата
  хубавите птички;
  лека нощ ви, братя,
  лека нощ на всички.


  Люлчина Тих ветрец е вече спрял,
  ясен месечко изгрял,
  рой звездици от небе
  тебе шепнат спи дете

  Спи от нищо не се бой
  аз при теб съм сине мой
  цяла нощ до ранина
  нанкай мами нани на

  Всичко живо що е вън
  спи спокойно сладък сън
  нанкай мами нани на
  сладка рожбо мамина


  На люлката Седнала в градина
  под дърво калина
  румена девойка
  чудна песнопойка.

  Сънчо ще ти прати
  кончета крилати
  свилена юздица
  пъстра колесница

  Седнала запяла
  люлка залюляла
  нани бебче нани
  сънчо пак те кани

  Гост да му отидеш
  в чудо да се видиш
  цял палат джуджета
  с гугли и звънчета


  Родна стряха (Ран Босилек) Бяла спретната къщурка.
  Две липи отпред.
  Тука майчина милувка
  сетих най-напред.

  Тука под липите стари
  Неведнъж играх:
  Тука с весели другари
  Скачах стих и се смях...

  Къщичке на дните златни
  кът свиден и мил!
  И за царските палати
  не бих те сменил!


  Родна реч (Ран Босилек) Родна реч омайна сладка
  що звучи навред край мен.
  Реч на мама и на татка
  реч що мълвя всеки ден.
  Тя звънти когато пея
  в радостни игри лети.
  Вечер приказки на нея
  мама тихо ми реди.
  И над книгата унесен
  родна реч ми пак шепти.
  Милва тя кат нежна песен,
  като утрин звън трепти.
  Родна реч омайна сладка
  що звучи навред край мен.
  Реч на мама и на татка
  реч що мълвя всеки ден.
  Аз съм българче (Иван Вазов) Аз съм българче и силна
  майка мене е родила;
  с хубости, блага обилна
  мойта родина е мила.

  Аз съм българче. Обичам
  наште планини зелени,
  българин да се наричам -
  първа радост е за мене.

    Аз съм българче свободно,
  в край свободен аз живея,
  всичко българско и родно
  любя, тача и милея.

    Аз съм българче и расна
  в дни велики, в славно време,
  син съм на земя прекрасна,
  син съм на юнашко племе.


  Мравка
  Бабо Мравке, где така?

  - Бабо Мравке, где така?
  - Тичам Щурчо за храна.
  - А ти, где с таз гадулка?
  - Днес Калинката е булка,
  та съм канен на свирня.
  - А когато сняг забръска,
  що ще чиниш ти зимъска?
  - Ще поискам срам не срам
  от твойто житце сбрано.
  - Аз пък няма да ти дам,
  гиди дърти мързелан!


  Мравка в лавка....

  Мравка
  в лавка
  отива
  за подправка
  лютива.
  На петте си дечица
  сготви вкусна чорбица.
  Тя им сипва в паница,
  те я сърбат с лъжица.
  Ала види ли мравче
  да се бърше с ръкавче,
  тя ушите му дърпа
  да се бърше със кърпа.


  Таралеж
  Болен ежко

  Ежко във гората
  днеска не играй.
  Болен във кревата
  охка, пие чай.
  Тичал е юнака
  и се изпотил.
  После без да чака
  той вода е пил!


  Охлюв
  Охлювче рогато

  Охлювче рогато,
  охлювче гърбато,
  покажи си главата,
  да ти видим рогцата.
  Да ти дадем храница -
  прясна, крехка тревица.


  Котка
  Не мърка котарака

  Не мърка котарака,
  до миша дупка чака.
  Две палави мишлета
  подадоха нослета,
  но щом го те съзряха, във дупката се свряха.
  Остана котарака
  напразно вън да чака.


  Котенца галени

  Котенца галени
  с панделки алени
  дърпат пердетата,
  късат кълбетата.
  Баба с метлата
  туп-през вратата.


  Котка, котка, котана

  Котка, котка, котана,
  бабина писана.
  С хляб я баба хранила,
  с прясно мляко поила.
  Расна, расна котана -
  стана котка голя-я-яма.


  Пис, пис, Писано...

  Пис, пис, Писано
  събуди се по-рано,
  че мишките се канят
  тебе жива да хванат.
  Кожата да ти одерат,
  ноктите да ти изхабят,
  рожбите да ти окрадат,
  да направят слугици
  на мишките царици.


  Юнаци /Котенца (Атанас Душков/ Мартина Динева)

  Котенца вървели трички -
  едно братче, две сестрички.
  Срещнали след десет крачки
  две мишлета със мустачки.
  Щом мишленцата се спрели,
  котенцата онемели
  и като "Юнаци" те
  скрили се в трънаците.


  Пате
  Гъси -гъси бибета

  Гъси -гъси бибета,
  дека сте ходили?
  У бабини, у дядови.
  Кво ви даде баба?
  Едно житце, едно просце,
  удари по крилце и фър-р-р у барата.


  Пиле
  Пиле (Васил Ив. Стоянов)

  Пиле, пиле,
  аз те знам,
  искаш нещо
  да ти дам!
  На ти житце
  да кълвеш,
  че петле
  да порастеш!


  Коза
  Бяла козичка Бяла козичка с черни рогца,
  ходи и дири лоши деца
  дето не мият сутрин лице
  боц, боц боде ги с ляво рогце.

  Дето не пият чай, млечице
  боц, боц боде ги с дясно рогце
  Ходи и дири лоши деца
  ходи боде ги с остри рогца.


  Кон
  Друс, друс, конче

  Друс, друс, конче,
  близко ли е лонче?
  -Нито близко, ни далеко
  бързай конче леко!
  Конче рече: троп, троп!
  Дончо рече: хоп, хоп!


  Зайо
  Днес е болен Зайо

  Днес е болен Зайо.
  Хвана го ангина.
  Майка му се чуди
  от какво настина.
  Как висулки хрупкал,
  вчера го видели.
  Мислел, че това са
  морковчета бели.


  Зайче мило, зайче бяло...

  Зайче мило, зайче бяло,
  нищичко не си ли яло?
  На ти морковче измито.
  Да си весело и сито.


  Зайо Байо, гледай тук...

  Зайо Байо, гледай тук,
  аз ти нося зеленчук.
  Хайде, Зайко, да ядеш,
  хрупкай, зайко, да растеш!


  Над гората сняг вали...

  Над гората сняг вали.
  Зайко гърло го боли.
  И лежи сега в леглото.
  Нека да лежи, защото
  вчера, както си играл,
  цяла шепа сняг изял.


  Катеричка
  Катеричка рунтавелка

  Катеричка рунтавелка
  със опашчика къделка.
  Цял ден тича и не спира,
  цял ден лешници събира,
  та когато дойде зима,
  тя храница да си има.


  Мишка
  Ей, че мишчица гризанка

  Ей, че мишчица гризанка,
  ей, че малка смехоранка!
  Скрила се в един чадър
  и с носле надзърта: цвъ-ъ-р.


  Мечо
  Лакомник

  Стига, Мечо, мед си ял,
  че си пак надебелял
  и кожухът ти от миналата есен
  вече ти е станал много тесен.


  Мечо готви се за сън

  С бели внучки веселушки
  баба зима шета вън.
  Хапнал си медец и крушки
  мечо готви се за сън.
  Седнал на леглото меко
  той с прозявка гледа как
  във гората леко леко
  пада пухкавият сняг.
  И с въздишка мечо рече
  "слънчо драг къде се скри?
  Вън за мене няма вече
  ни разходки ни игри".
  Щом гората в сън заглъхне
  казват "трябва да се спи"
  Чак кога южняк полъхне
  този сняг ще се стопи.
  И с въздишка мечо рече
  "слънчо драг къде се скри?
  Вън за мене няма вече
  ни разходки ни игри".
  С бели внучки веселушки
  баба зима шета вън.
  Хапнал си медец и крушки
  мечо готви се за сън.


  Баба Меца … Баба Меца от медеца
  лапа с лапа
  и се цапа.

  По-добро ми е детето
  има кърпа на вратлето
  и с лъжица във ръчица
  сърба супа от паница.


  Шаро
  Шаро и първият сняг Тихо се сипе първият сняг,
  галено щипе бузките пак.
  Где е на двора старият пън?
  Снежко затрупа всичко навън.

  Плевникът има снежен калпак.
  Сняг е затрупал къщния праг.
  Шаро тревожно тръска глава:
  "Как е възможно? Що е това?"

  Шаро е още малко кутре.
  Може ли Шаро да разбере?
  Колко си глупав, Шаро, сега!
  Колко страхливо гледаш снега!


  Шаро, Шаро, престани...

  Шаро, Шаро, престани
  и Писанка не гони.
  Цял ден тичаш, цял ден лаеш
  за какво и ти не знаеш.
  А нощес е идвал пак
  Зайо Байо бързокрак.
  Гризал зеле, гризал праз
  Ти къде си бил тогаз?


  Щъркел
  Щъркел шарен

  Щъркел шарен,
  я кажи
  цяла зима
  де бе ти?
  И защо
  тук не стоя,
  както ние
  у дома?
  Щъркел шарен,
  дългокрак,
  я затракай:
  трак, трак, трак!


  Гущер
  Гущерчето

  Гущерчето рече,
  че юнак е вече.
  Тръгна по една пътечка
  да се бори с горска мечка.
  Тръгна то с хвалба юнашка,
  но се върна без опашка.


  Буболечка
  Буболечка-клечка

  Буболечка-клечка,
  върху суха клечка,
  свила си крилцата,
  страх я от децата,
  че им светят очичките,
  че им пипат ръчичките.


  Слон
  Слон

  Искам да си имам слон -
  мъничък като лимон.
  Да заспива с мен в леглото,
  да го дърпам за ухото.
  Искам куче да ми вземат,
  мама пък не ще.
  Стига вече с тая тема!
  Ама че дете!


  Сборни
  Горска бригада

  Ден по чистотата, рано през гората,
  в горската прохлада, тръгнала бригада/2
  Командир е Ежко, който стъпва тежко,
  Вълчо бригадира, клонки ще събира/2
  Зайчето с метлата, ще мете листата,
  Славеят чудесни, ще им пее песни/2
  А Мецана наша, ще им готви каша,
  само за Лисана нищо не остана/2


  Расте, расте ми бобче...

  Расте, расте ми бобче,
  а най-отгор вързопче.
  Бобчето цъфна,
  вързопчето пукна.
  Пук.


  Гъбка червенушка

  Гъбка червенушка,
  мъничка пъструшка,
  кацнала в горичка,
  със чадър в ръчичка.


  Слънчоглед и Слънце (Чичо Чичопей) Слънчо гледа, Слънчо гледа,
  грейнал от небето:
  слънчогледа, слънчогледа
  цъфнал е в полето!

  Слънчо гледа слънчогледа:
  слънце сред полето!
  Слънчогледът Слънчо гледа:
  слънчоглед в небето!
  Себе си ли Слънчо гледа
  или гледа слънчогледа?
  Слънчо гледа слънчогледа.
  Слънчогледът Слънчо гледа.


  Дядо и ряпа (Ран Босилек) Дядо белобради ряпа взе да вади.

  С две ръце я хваща, силно се напъва, пъшка и опъва - тя се не поклаща.
  Дядо баба вика. Тича баба Мика, тича дядо хваща.
  Двама се напъват, ряпата опъват - тя се не поклаща.
  Баба внучка вика. Малката Иглика припва баба хваща.
  Трима се напъват, ряпата опъват - тя се не поклаща.
  Внучка Шарка вика. Шарко за Иглика се юнашки хваща.
  Всички се напъват, ряпата опъват - тя се не поклаща.
  Шаро Маца вика. Маца от зимника тича и се хваща.
  Дружно пак напъват, ряпата опъват - тя се не поклаща.
  Най-подир Писана вика и Гризана.
  Дружно се напъват, пъшкат и опъват, ряпата измъкват,
  вкъщи я замъкват.
  И там всички с нея сладко се гостили.


  Баба Яга със метлата

  Баба Яга със метлата
  пак се скрила зад вратата.
  Бабо Яго, там не стой,
  че ще има страшен бой!


  Ванко забраванко

  Ех бре, че е Ванко
  страшен забраванко!
  Прави той, що прави,
  нещо ще забрави!
  Вижте го - по друма
  връща се за гума,
  после пък се мръщи:
  моливът е вкъщи!
  Ето - всички в клас
  днес четат в захлас,
  само Ванко там
  се черви от срам!
  - Нямаш ли си книга? -
  Ванко мига, мига
  - Имам, но у нас
  я забравих аз! -
  Всички му се смеят,
  закачливо пеят:
  Гледайте го Ванко,
  Ванко забрванко!
  Тръгна за дома си
  сякаш без ума си -
  няма ли бе, брате,
  шапка на главата!
  - Ванко, що направи,
  шапката забрави! -
  Их, че неприятно,
  връща се обратно!
  А на закачалката
  шапката му, жалката,
  вика: - Бре, стопанино, а бре,
  забраванино,
  що ме ти остави,
  що ме ти забрави?... -
  Шапката си дивна
  Ванко смешно кривна,
  но навън сега
  правят си шега.
  Викат му децата:
  Няма ти главата!
  Де си я оставил,
  де си я забравил? -
  Ванко пръст веднага
  на челото слага:
  - Тук ми е главата,
  върху рамената!
  Ех бре, че е Ванко
  страшен забраванко!


  Детски кът Днеска станах много рано,
  че ми беше обещано
  с татко двамата да ходим
  в Детски кът да се разходим.

  Въртележки и колички,
  аз обиколих ги всички.
  Люлки всякакви, пързалки,
  лодки в езерцата малки,
  с кончетата в кръг препусках,
  и на водно колело ме пускат.
  Скутер карам като хала,
  нямам никаква омала,
  на пързалката висока
  се изкачвам с пет, шест скока.
  И не се страхувам вече -
  влакче вози ме далече,
  сам пътувам - трака-трака,
  слушам песента на влака.

  Ех, защо не дава мама
  тъй по мъжки с татко двама
  всеки ден да сме комбина,
  вместо в детската градина.


  Питаница

  - Мамо, Слънчо има ли си къща,
  в която след игра се връща?
  - Туй е моето дете, синьото небе.
  - А легло с пухени юргани?
  - Облаците пък това са - малки и големи.
  - Има ли си майчица рождена?
  - Да, това е цялата Вселена.
  - А, дали си имам и сестра?
  - Има - тя е нощната Луна.
  - Сутрин мие ли ръце, очи?
  - Да, тогава ситен дъжд вали.
  - Може ли с боички да рисува?
  - Да, дъга от цветове след буря.
  - А когато падне и го заболи?...
  - Плаче и тогава гръм гърми.
  - Ходи ли през юли на море?
  - Да, разбира се, децата там пече.
  - А обича ли млеко с каймак, кифла и геврек със сусам?
  - Виж, за туй попитай Слънчо сам!  Источник: http://www.det-mag.com/azbuka/stihotvorenia.html  Рекомендуем посмотреть ещё:


  Закрыть ... [X]

  Дет-МагСтихотворения Поздравление радостное

  Стих явор и калина Стих явор и калина Стих явор и калина Стих явор и калина Стих явор и калина Стих явор и калина

  ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ


  orderlassixwaterpills.ru